اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
میرزا محمد بن مهر علی
نسخه ها
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب میرزا محمد بن مهر علی
عنوان روی نسخه
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل
تعداد صفحات
509 کامل
مجلد
IRN-018-0938
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
  • 13 اردیبهشت 1201 هجری شمسی
  • 12 شعبان 1237 الهجریة القمریة
  • May 3, 1822 A.D.
کاتب
میرزا محمد بن مهر علی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
عنوان فرعی
شرح الکبیر في شرح مختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
6 فروردین 1157 هجری شمسی
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري