اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
ابن حاجی محمد زمان محمدرضا
نسخه ها
الرو ضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة : مؤلف زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
کاتب ابن حاجی محمد زمان محمدرضا
عنوان روی نسخه
الرو ضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
تعداد صفحات
745 کامل
مجلد
IRN-018-0660
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
  • 19 فروردین 1032 هجری شمسی
  • 10 جمادى الاولى 1063 الهجریة القمریة
  • April 7, 1653 A.D.
توضیحات نسخه
کاتب در انتهای کتاب اشاره می کند که این نسخه را از روی نسخه ای که نزد شارح خوانده املاء نموده و نیز در پایان جزء اول ذکر کرده است که محمد علی استر ابادی این کتاب را در 30 ربیع الاولی 1062 هجری قمری تصحیح نموده است.
کاتب
ابن حاجی محمد زمان محمدرضا

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 تیر 928 هجری شمسی - 26 خرداد 929 هجری شمسی
مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی