اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
صادق بن زین العابدین الخراساني
نسخه ها
شرح الزیارة
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة : مؤلف أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب صادق بن زین العابدین الخراساني
عنوان روی نسخه
شرح الزیارة
تعداد صفحات
362 کامل
مجلد
IRN-016-0828
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
صادق بن زین العابدین الخراساني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
نهم اسفند ماه 1193
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني