اطلاعات پدیدآورنده نسخه

نام
محمد طاهر بن علي اصغر الجیلاني
نسخه ها
ریاض المسائل
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل : مؤلف علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري
کاتب محمد طاهر بن علي اصغر الجیلاني
عنوان روی نسخه
ریاض المسائل
تعداد صفحات
629 کامل
مجلد
IRN-016-0342
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 26 بهمن 1194 هجری شمسی
  • 18 ربيع الاول 1231 الهجریة القمریة
  • February 16, 1816 A.D.
کاتب
محمد طاهر بن علي اصغر الجیلاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل
عنوان فرعی
شرح الکبیر في شرح مختصر النافع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
تاریخ نگارش
6 فروردین 1157 هجری شمسی
مؤلف
علي بن محمدعلي بن أبي المعالي الصغیر بن أبي المعالي الکبیر الطباطبائي الحائري