چهار درویش
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
چهار درویش
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
حدائق العشاق
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
رجب علي سرور مشکوک
عنوان اصلی
حدائق العشاق
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
در آن از نظام الدوله اله ویردی یاد شده است

مؤلف
رجب علي سرور مشکوک
خالق باری
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خالق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه ای بصورت مثنوی است در ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو ، ظاهرا همان نصاب دهلوی از امیر خسرو دهلوی باشد

مؤلف
مجهول
داستان عشق
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
فرخند علی بن فرزند علی
تاریخ نگارش
1227
عنوان اصلی
داستان عشق
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
بر اساس کتاب
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم تلخیص
تاریخ نگارش
 • 1227
 • 1264
 • 1848
توضیحات
مولف در دیباچه نام اثر را بصراحت آورده و ماده تاریخی در تاریخ تالیف اثر بصورت شعر آورده و آن (داستان عشق مقبول انام) که در نسخه مطابق 1264 دانسته شده ، اگرچه در حساب ابجدی این ماده تاریخ 860 میشود

مؤلف
فرخند علی بن فرزند علی
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان یوسف شاه و چمن آرا بیگم
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
دوازده بند
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
عنوان اصلی
دوازده بند
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
بر روی نسخه ای از این اثر نوشته شده (دیوان سنکرت)

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی

مؤلف
مجهول
رازق باری
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رازق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو بصورت مثنوی

مؤلف
مجهول
سبیل المهتدین للتفقه في الدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدأرشد بن عبدالله البنجاوي
عنوان اصلی
سبیل المهتدین للتفقه في الدین
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
محمدأرشد بن عبدالله البنجاوي
شذرات العقیان و ثمرات البیان
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شذرات العقیان و ثمرات البیان
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
موضوع فرعی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • مقاله ها و سخنرانیها - مجالس و منابر - متون وعظ و خطابه
توضیحات
مجموعه ای از مجالس وعظ و عمدتا در ذکر فضایل حضرت علی علیه السلام با استفاده از آیات قرآن و تفسیر آنها ، تاریخ بعضی از این مجالس بر فراز صفحه آغاز آنها ثبت شده و از 12 رجب 1334ق. تا نیمه های ماه رمضان همان سال را دارد ، گویا مولف یا شخص دیگر آنها گرداوری کرده ، بر صفحه عنوان نسخه نامی که ثبت کردیم نوشته شده و کاتب نام خود را محمد هارون الحسینی الزنگی پوری نوشته ، شاید همو مولف باشد

مؤلف
مجهول
شرح العلوم
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
برخوردار
عنوان اصلی
شرح العلوم
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
توضیحات
مثنوی است ظاهرا در علوم مختلف ، به زبان اردو از شاعری با تخلص (برخوردار) شاید صاحب محبوب القلوب باشد

مؤلف
برخوردار
هشت چمن
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
لاله گنگا پرشاد
عنوان اصلی
هشت چمن
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
این اثر به امجد علی شاه تقدیم شده ، ظاهرا منظور حاکم اوده که پس از پدر خود واجد علی شاه در سالهای 1263 - 1272 بر اوده حکومت میراند و این اثر باید در بین این سالها ساخته شده باشد

مؤلف
لاله گنگا پرشاد
هشت گلزار
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
محمود بلگرامی
تاریخ نگارش
1189
عنوان اصلی
هشت گلزار
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
بر اساس کتاب
هشت بهشت ترجمه
تاریخ نگارش
 • 1189
 • 1225
 • 1810
توضیحات
سراینده تاریخ تالیف را درذ بیت آخر این اثر آورده و ظاهرا 1225 میباشد

مؤلف
محمود بلگرامی
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات
فرهنگنامه اردو به فارسی است ، در آن بعضی افعال فارسی.زیر سطور به اردو ترجمه شده

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
مؤلف
مجهول
تاریخ نگارش
1243
عنوان اصلی
کتاب
زبان
اردو
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • چهارده معصوم
تاریخ نگارش
 • 1243
 • 1281
 • 1864
توضیحات
اثری است در سرگذشت امام حسین و نصوص بر امامت ایشان با استفاده از روایات عمدتا شیعه ، مولف از منابع متقدمین بویژه کتابهای شیخ صدوق همچون امالی ، عیون اخبار الرضا ، علل الشرایع ، ثواب الاعمال ، و منابع دیگری چون کامل الزیارات عیون المجالس ، حلیه الاولیاء و جز آن نقل نموده

مؤلف
مجهول