خیر منکه
موضوع
 • پزشكي
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
خیر منکه
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
 • پزشكي

مؤلف
مجهول
سفرنامه مشهد
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
صوبیدار نبی احمد
عنوان اصلی
سفرنامه مشهد
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • تاریخ ایران
 • سفرنامه ها - سیر و سیاحت

مؤلف
صوبیدار نبی احمد
شرح قصیده بدء الامالی
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح قصیده بدء الامالی
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
بر اساس کتاب
قصیدة بدء الأمالي شرح

مؤلف
مجهول
طب
موضوع
 • پزشكي
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
طب
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
 • پزشكي

مؤلف
مجهول
طب علمی
موضوع
 • پزشكي
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
طب علمی
زبان
پنجابی
موضوع اصلی
 • پزشكي

مؤلف
مجهول