کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
کورمیوب ایلک یوزین اولسون فلکده سرسری برکورن برزخ یا (؟) انوری
انجام
بلا کشان محبتله طور مه آه دیرز دل جزینمری اکلر زدخان ایدرک زمان کله بنه عیش و صفایه باشلیه وز سماط عشرتی گل گیتی در میان ایدرک

مؤلف
مجهول
معروضات أبوسعود
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
معروضات أبوسعود
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب

مؤلف
مجهول
منظومه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • احادیث خاص - شروح
آغاز
ایلدی حق بری بحمدالله قائل لا اله الا الله شاکرایسک بو نعمته شکرایت قادر اولدقجه قادری ذکر ایت شکر حمدی مزید نعمتدر ذکر و طاعت اکا اطاعتدر
انجام
عمر اولوب ایرنجه روز قیام سکا والکه صلوة و سلام الحمدلله علی التمام و الصلوة و السلام علی سیدنا محمد خیر الانام و علی آله الکرام و اصحابه العظام

مؤلف
مجهول
منشآت
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عاطف محمدأمین أفندی
عنوان اصلی
منشآت
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عاطف محمدأمین أفندی
کلیات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مصطفی منیف بن محمد الأنطاکي
عنوان اصلی
کلیات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مصطفی منیف بن محمد الأنطاکي
دیوان جلالی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان جلالی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
ینه شوقم بلوردی جوشم وار موج دریا کبی خروشم وار ینه بر نامیه ایدم آغاز اولا دل بلبلینه گلشن راز
انجام
طکمدر درسه اهل استکبار انا خیر خلقتنی من نار خاک شو خاک تا بروید گل که سر خاک نیست مظهر گل

مؤلف
مجهول
حکایت زن دوست
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
البهجت زادة مشکوک
عنوان اصلی
حکایت زن دوست
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
البهجت زادة مشکوک
عشر معشار مناقب سید الأبرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
عشر معشار مناقب سید الأبرار
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی

مؤلف
مجهول
تاریخ عزی
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ شبه جزیره بالکان
 • ترکیه
مؤلف
سلیمان وقعه نویس عزی
عنوان اصلی
تاریخ عزی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ شبه جزیره بالکان
 • ترکیه

مؤلف
سلیمان وقعه نویس عزی
کفایة الوقت لمعرفة الدائرة و فضلها و السمت
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
کفایة الوقت لمعرفة الدائرة و فضلها و السمت
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
تسهیل المیقات و تعیّن الاوقات
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
تسهیل المیقات و تعیّن الاوقات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
ذیل سیر ویسی و تکملته
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
يوسف بن عبدالله رهاوی القسطنطني الرومي النابي
عنوان اصلی
ذیل سیر ویسی و تکملته
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
بر اساس کتاب
درة التاج في سیرة صاحب المعراج تکمیل و استدراک

مؤلف
يوسف بن عبدالله رهاوی القسطنطني الرومي النابي
کتاب
موضوع
 • علوم
 • فيزيك
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • فيزيك
آغاز
معرفة علم حکمت طبیعیه علوم طبیعیه ندن بر (؟) طبیعتده یعنی عالم کون و (؟) موجود اولا اجسامده خواص (؟) و اجسام مزبوره ندن بربرلریله
انجام
4000 سنه مقدم ا.لوب و محالدن ادر پایه (؟) 5000 سنه مقداری (؟) و تدقیقاتی او زرینه دفو عیولا (؟) الیه بو محلده بو قدرجه اکتفا (؟)

مؤلف
مجهول
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
آغاز
سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق بل و آگاه اولکم آفاقده نشانلر وار در سنک نفسکده داخی وار در پس هر کمسه که عالمک نشانلرن کند
انجام
ای برادر عاشق بونک چاره سی بر شیخ مرشد صحبتنده اولمقدر مسبح کمسه صحبتندن محروم کند و کی یوقدر مگر که بیکده بری اوله ان شاء الله تعالی

مؤلف
مجهول
زبدة الفحوص في نقش الفصوص
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
إسماعیل بن أحمد بیرامی برسوخی آنقره وی
عنوان اصلی
زبدة الفحوص في نقش الفصوص
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (عرفان)
بر اساس کتاب
نقد النصوص في شرح نقش الفصوص شرح

مؤلف
إسماعیل بن أحمد بیرامی برسوخی آنقره وی
مثلث نامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عثمان شاکر بن مصطفی
تاریخ نگارش
1174 هجری شمسی
عنوان اصلی
مثلث نامه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • 1174 هجری شمسی
 • 1210 الهجریة القمریة
 • 1795 A.D.

مؤلف
عثمان شاکر بن مصطفی
وسیلة النجاة في مولد اشرف الموجودات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
سلیمان بن عوض بن پاشا بن محمود البرسوي / البروسوي
عنوان اصلی
وسیلة النجاة في مولد اشرف الموجودات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی

مؤلف
سلیمان بن عوض بن پاشا بن محمود البرسوي / البروسوي
خمسه نوایی
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
تاریخ نگارش
مهر 863 هجری شمسی
عنوان اصلی
خمسه نوایی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
تاریخ نگارش
 • مهر 863 هجری شمسی
 • رمضان 889 الهجریة القمریة
 • September, 1484 A.D.

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
توفیق موفق الخیرات لنیل البرکات في خدمة منبع السعادات
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمد بن احمد قره داود زاده رومی
عنوان اصلی
توفیق موفق الخیرات لنیل البرکات في خدمة منبع السعادات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
بر اساس کتاب
دلائل الخیرات وشوارق الأنوار في ذکر الصلاة علی النبي المختار شرح
توضیحات
این کتاب شرحی است بر « دلائل الخیرات و شوارق الانوار » محمد بن سلیمان جزولی.

مؤلف
محمد بن احمد قره داود زاده رومی
وافیة الاوقات
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
عنوان اصلی
وافیة الاوقات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مصطفی بن علي الموقت الخاقاني السلیمي القسطنطني الرومي
تسهیل رصد جدید قسینی
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
إبراهیم طوارق پاشازاده اسلامبولی
عنوان اصلی
تسهیل رصد جدید قسینی
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
إبراهیم طوارق پاشازاده اسلامبولی
دعا نامه
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمد بن محمد بن مصطفی، أبوالسعود
عنوان اصلی
دعا نامه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)

مؤلف
محمد بن محمد بن مصطفی، أبوالسعود
رساله
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی
آغاز
فرضا بر طاوو الدو قرو افجه یه قرو گونده بر یومورطه بو مورنلر و بومورطه ننده قرقی بر افجه یه مزکور طاوو بهاسی اولان قرو اقجه لی قاج سنه و قاج ماه و قاج گونده اوده دیکی بلمنک طریقی
انجام
مرکز آفتابی و وسط افتابی و علومه سی رفی معلومندن بات ده ذکر اولنان مثال موصینجه تقویم افتاب نمایان اولور مثال هکذا

مؤلف
مجهول
شرح زیج الغ بیگ
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
شرح زیج الغ بیگ
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی

مؤلف
مجهول
شمائل شریف
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
عین اکبر أفندي
عنوان اصلی
شمائل شریف
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
بر اساس کتاب
شمائل رسول الله شرح
توضیحات
این کتاب ترجمه منظوم « شمائل النبی » محمد بن عیسی ترمذی می باشد.

مؤلف
عین اکبر أفندي
شاه و گدا
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
یحیی بیک دوقه کین زاده ارنبودی رومی
عنوان اصلی
شاه و گدا
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
یحیی بیک دوقه کین زاده ارنبودی رومی
نصایح الأبرار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
نصایح الأبرار
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • مواعظ - حکم - نصیحت

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
عبدالباقی بن محمدأفندی، باقی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
عبدالباقی بن محمدأفندی، باقی
میزان الحق في إختیار الأحق
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)
مؤلف
مصطفی بن عبدالله بن محمد القسطنطیني الرومي، حاجي خلیفة کاتب چلبي
عنوان اصلی
میزان الحق في إختیار الأحق
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (تصوف - سلوک)

مؤلف
مصطفی بن عبدالله بن محمد القسطنطیني الرومي، حاجي خلیفة کاتب چلبي
کتاب
موضوع
 • علوم
 • ستاره شناسی
مؤلف
عبدالعزیز حکیم باشی
مؤلف
علیشاه بن محمد الخوارزمي البخاري، علاء منجم
تاریخ نگارش
1145 هجری شمسی
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم
 • ستاره شناسی
تاریخ نگارش
 • 1145 هجری شمسی
 • 1180 الهجریة القمریة
 • 1766 A.D.
توضیحات
این کتاب ترجمه ترکی « أشجار و أثمار » فارسی علیشاه بن محمد خوارزمی بخاری است.

مؤلف
عبدالعزیز حکیم باشی
مؤلف
علیشاه بن محمد الخوارزمي البخاري، علاء منجم
ترجمه کتاب الخراج
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمد بن عبدالله مدرس رومی برودوسی زاده / بردوسی زاده
عنوان اصلی
ترجمه کتاب الخراج
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
بر اساس کتاب
الخراج ترجمه
توضیحات
این کتاب ترجمه ترکی « کتاب الخراج » یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن خنیس بنی سعد انصاری، ابو یوسف است.

مؤلف
محمد بن عبدالله مدرس رومی برودوسی زاده / بردوسی زاده
مرح المعالي في شرح الأمالي
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
مؤلف
أحمدعاصم بن الجناني العینتابي الرومي، أبوکمال
عنوان اصلی
مرح المعالي في شرح الأمالي
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلام و عقاید
 • مباحث خاص (الهیات - توحید)
بر اساس کتاب
قصیدة بدء الأمالي شرح
توضیحات
این کتاب شرح و ترجمه ایست بر کتاب « بدء الأمالی » علی بن عثمان اوشی فرغانی.

مؤلف
أحمدعاصم بن الجناني العینتابي الرومي، أبوکمال
الفواتح النبویة في السیر المصطفویة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی
مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
عنوان اصلی
الفواتح النبویة في السیر المصطفویة
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • سرگذشتنامه ها
 • سیره نبوی

مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
مرآت الصفا في تاریخ الأنبیاء
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن
مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
عنوان اصلی
مرآت الصفا في تاریخ الأنبیاء
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • قرآن و علوم قرآنی
 • قصص قرآن - شخصیتهای قرآن

مؤلف
عبدالعزیز بن الحسین قره چلپی زاده
فتوح المجاهدین لترویح قلوب المشاهدین
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
مؤلف
محمود بن عثمان بن علی لامعی بروسوی / برسوی
تاریخ نگارش
خرداد 900 هجری شمسی
عنوان اصلی
فتوح المجاهدین لترویح قلوب المشاهدین
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • طبقات - تراجم - کتب مناقب
بر اساس کتاب
نفحات الأنس من حضرا ت القدس ترجمه
تاریخ نگارش
 • خرداد 900 هجری شمسی
 • رجب 927 الهجریة القمریة
 • June, 1521 A.D.

مؤلف
محمود بن عثمان بن علی لامعی بروسوی / برسوی
منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
دلا ذکر ایله رب رحیمی دی بسم الله الرحمن الرحیمی چون اول ادن اکدم رب یسر کرمله اخر ایله لا نعسر (؟) کیم بسمله ایله مبتدا در پس اخر حمدله ایله منتها در
انجام
قیلوب شفقت صپانی پرکناهه شفاعت ایده یوز طوتب الهه اکا رحمت قله خلاق عالم اوقویه فاتحه و الله اعلم اوقویانی یازنی وکلیانی رحمت گله یار لغه غل یاغنی فاعلات فاعلات فاعلات بیک گناهی محو ایدر بر صلوات

مؤلف
مجهول
مشارق الأنوار
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
مشارق الأنوار
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث

مؤلف
مجهول
جواهر المناقب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
جواهر المناقب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
غنچه لاله زار باغ قدیم صدآفرین بوچار باغ لاله زار عناصری رطوبت پاییز و زمستان ایله ریان و فیض نمای (؟) همت افزا ایله فصل ربیعه شهرت و شأن ویرن شاهنشه یگانه و باغبان بساتین
انجام
اگرچه مجلسه اخرده گلدی یکدانه صفای نشئه اول ایرشدی رندانه عجب او غنجه لب و لاله رخ میدر ساقی نشاط تازه ویرن مجلس گلستانه

مؤلف
مجهول
إسکندرنامه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
إسکندرنامه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول
منتخب اللغات
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمدرضا بیمدار
عنوان اصلی
منتخب اللغات
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
محمدرضا بیمدار
محبوب القلوب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
محبوب القلوب
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
رساله
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
رساله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • تصوف و عرفان
 • مباحث خاص (مصطلحات)
آغاز
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین و سلم تسلیما کثیرا سید همدانی بدانکه بعضی عبارتیکه نظم و نسر که اهل تصوف اصطلاحیده
انجام
اسرار مقاماتنی ایتورلار میشی عشق انیک اختیارنی الغان بولیسه خرابات عبارت اول آدمیدور که بشریت یوستیدین (؟)

مؤلف
مجهول
وقفیه
موضوع
 • علوم سياسي
مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
عنوان اصلی
وقفیه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • علوم سياسي

مؤلف
علی شیر بن محمد النوایي الجغتایي الهروي، نظام الدین فاني
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

منظومه
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
منظومه
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
توضیحات
این کتاب شامل مخمس گرامی بر غزل نوایی و مخمس عندلیب بر غزل وی و تخمیس دیگری بر اشعار نوایی می باشد.
آغاز
توزوب اسباب شاهی بی عدد اهل خدم چکتی جهان تیره اوزر انور دین خوان کرم چکتی (؟) هند و سن دفع (؟) دو دم چکتی سحر خاور شهی خرح اوزر اکم خیل چشم چکتی (؟) خط هلاکت اوزر (؟) علم چکتی
انجام
عاجزی سن اوشبویولنه توشکا ننکدور نخشیراق ای نوای قاری من دیب لولمه نفسنکدین یراق قوت هر خندقا ریسه بر کون جفا رمال اوستینه

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
ای ایکی جهان برلیکنیک اثباتیغه گویا ذرات جهان مظهر یداکون کسی پیدا هم اول آخر سنن هم ظاهر باطن هم مبدع اشیاسین و هم حی توانا
انجام
گچنی عمر توشمادی اول یار ایله قور قارام کونکلوم بو غمدین یار ایله بو وفاسیزلیق که سنیدا گورمیشام اعتقادیم قالمادی هیچ یار ایله

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
کیل ای راوی درافشان نورنی سبا حقیل امام لار چالیدین بر نورنی آحقیل پیغمبر ین تیلا کیل استعانت بیان ایلا عجایب بر حکایت
انجام
بولار بوناله افغانده ایردی ینه بر آق بوتوب کوکدین یتیلدی بولوتدین چیقتی لار موسی و هارون الار (؟) ایروی دکرکون

مؤلف
مجهول
دیوان
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
آغاز
(؟) دور موجوداتیدین مقدم صمد دور اجود ایرمس مثل آدام (؟) اینازادین هرگز احمد یوق تمام (؟) ثناسین سنده حد یوق
انجام
که زین العابدین دیدی ابا عم چوکور دوک (؟) محنت و غم یبار همدی مدینه ینرنی ای شاه رسولنی رو (؟) بولساق ایماه

مؤلف
مجهول
داستان یوسف بیک و احمد بیک
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
داستان یوسف بیک و احمد بیک
زبان
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی

مؤلف
مجهول