حرکة الشمرت و الزگرت في النجف الأشرف
موضوع
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • عراق (آشور- بابل- بین النهرین)
مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
تاریخ نگارش
11 شهریور 1371 هجری شمسی
عنوان اصلی
حرکة الشمرت و الزگرت في النجف الأشرف
زبان
هندی
موضوع اصلی
 • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
 • تاریخ آسیا
 • عراق (آشور- بابل- بین النهرین)
تاریخ نگارش
 • 11 شهریور 1371 هجری شمسی
 • 5 ربيع الاول 1413 الهجریة القمریة
 • سبتمبر 2, 1992 A.D.

مؤلف
کاظم بن محمدعلي بن مجید بن محمدحسن شکر، آل حدیّد
پربوده چند
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • ادیان - اسطوره شناسی - عقل گرایی
 • تاریخ و مبانی ادیان
 • آسیایی - شرقی
 • هندوییسم
مؤلف
إووي ناتک
عنوان اصلی
پربوده چند
زبان
هندی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • ادیان - اسطوره شناسی - عقل گرایی
 • تاریخ و مبانی ادیان
 • آسیایی - شرقی
 • هندوییسم

مؤلف
إووي ناتک