اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فضل صلوات بر پیامبر
عنوان فرعی کتاب
شرح الصلوات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
أحمد بن محمد الحسیني الأردکاني الیزدي
فضل صلوات بر پیامبر
فضل صلوات بر پیامبر : مؤلف أحمد بن محمد الحسیني الأردکاني الیزدي
کاتب أحمد بن إسماعیل القائني الزهاني
عنوان روی نسخه
فضل صلوات بر پیامبر
تعداد صفحات
188 کامل
مجلد
IRN-004-0003
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه زهان - فائن
تاریخ کتابت
  • 31 خرداد 1209 هجری شمسی
  • 1 محرم 1246 الهجریة القمریة
  • June 21, 1830
کاتب
أحمد بن إسماعیل القائني الزهاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فضل صلوات بر پیامبر
عنوان فرعی
شرح الصلوات
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
أحمد بن محمد الحسیني الأردکاني الیزدي