اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
آلبوم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
اشعار حافظ و منوچهری است
مؤلف
مجهول
آلبوم
آلبوم : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
آلبوم
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
IRN-003-0714
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
آلبوم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
توضیحات کتاب
اشعار حافظ و منوچهری است
مؤلف
مجهول