اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الهدایة في النحو
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري

کتاب های مرتبط

حاشية الهداية في النحو
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حاشية الهداية في النحو
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
بر اساس کتاب
الهدایة في النحو تعلیق و تحشیه
توضیحات
شرحی بر کتاب هدایة النحو است
آغاز
سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام و الصلوه و السلام
انجام
محمد الافضل المخلوقات و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین تمت

مؤلف
مجهول
مختصر الهدایة
موضوع
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، ابن رجب
عنوان اصلی
مختصر الهدایة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
بر اساس کتاب
الهدایة في النحو تلخیص

مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، ابن رجب
کتاب
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
بر اساس کتاب
الهدایة في النحو تعلیق و تحشیه
آغاز
الحمد لله الذی اکدنا علی دین الاسلام ...اما بعد فهذه رساله لحل تراکیب الاشعار اللتی ذکرت فی هدایه النحو
انجام
و ای مجرورها و مضاف الی حال و هما متعلقان بمقدر و هو ثابت تقدیره و انت ثابت

مؤلف
مجهول
الهدایة
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب محمدصادق
عنوان روی نسخه
الهدایة
تعداد صفحات
116 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-003-0371
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
محمدصادق

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الهدایة
تعداد صفحات
89 کامل
مجلد
IRN-003-0727
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در پایان، تاریخ 1264 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب محمد فاضل بن محمد باقر الأنصاری
عنوان روی نسخه
الهدایة
تعداد صفحات
176 کامل
مجلد
IRN-013-0038
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 1195 هجری شمسی
 • 1232 الهجریة القمریة
 • 1816
کاتب
محمد فاضل بن محمد باقر الأنصاری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الهدایة
تعداد صفحات
84 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0091
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الهدایة
تعداد صفحات
72 کامل
مجلد
IRN-016-1131
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة في النحو
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب علی اکبر آرنوی
عنوان روی نسخه
الهدایة في النحو
تعداد صفحات
68 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0213
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 1184 هجری شمسی
 • 1220 الهجریة القمریة
 • 1805 A.D.
کاتب
علی اکبر آرنوی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
هدایة النحو
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
هدایة النحو
تعداد صفحات
269 کامل
مجلد
PAK-001-0102
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1237 هجری شمسی
 • 1275 الهجریة القمریة
 • 1858 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب نور محمد بن شیخ جبون
عنوان روی نسخه
الهدایة
تعداد صفحات
158 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-0122
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 17 آبان 1024 هجری شمسی
 • 19 رمضان 1055 الهجریة القمریة
 • November 7, 1645 A.D.
کاتب
نور محمد بن شیخ جبون

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایه فی النحو
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الهدایه فی النحو
تعداد صفحات
143 کامل
مجلد
PAK-001-0185
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب محمد عظیم
عنوان روی نسخه
الهدایة
تعداد صفحات
62 کامل
مجلد
شماره ی 5 در PAK-001-0733
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
محمد عظیم

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
الهدایة فی النحو
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الهدایة فی النحو
تعداد صفحات
99 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1900
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري
هدایة النحو
الهدایة في النحو : مؤلف زبير بن أحمد، الزبيري البصري
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
هدایة النحو
تعداد صفحات
107 کامل
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-1057
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الهدایة في النحو
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
زبير بن أحمد، الزبيري البصري