اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
خلاصة الطب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
خلاصة الطب
خلاصة الطب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خلاصة الطب
تعداد صفحات
101 ناقص
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0640
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1080 هجری شمسی
  • 1113 الهجریة القمریة
  • 1701
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خلاصة الطب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • پزشكي
مؤلف
مجهول