اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
سراج القلوب
عنوان فرعی کتاب
زار مسئله مستخرج و مترجم از انجیل و تورات
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
نصر بن سعد بن أبوالقاسم
سراج القلوب
سراج القلوب : مؤلف نصر بن سعد بن أبوالقاسم
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سراج القلوب
تعداد صفحات
102 ناقص
مجلد
PAK-001-1761
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سراج القلوب
عنوان فرعی
زار مسئله مستخرج و مترجم از انجیل و تورات
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • اخلاق اسلامی
  • حکایات اخلاقی
مؤلف
نصر بن سعد بن أبوالقاسم