اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شواهد العوامل
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شواهد العوامل
شواهد العوامل : مؤلف مجهول
کاتب عبدالله الدملائي
عنوان روی نسخه
شواهد العوامل
تعداد صفحات
21 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0629
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1239 هجری شمسی
  • 1277 الهجریة القمریة
  • 1860
توضیحات نسخه
در آغاز نیز مکتوبات دیگری دیده می شود
کاتب
عبدالله الدملائي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شواهد العوامل
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول