اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حساب اهل هند
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
حساب اهل هند
حساب اهل هند : مؤلف مجهول
کاتب غلام حسین
عنوان روی نسخه
حساب اهل هند
تعداد صفحات
190 کامل
مجلد
IRN-003-0623
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 26 بهمن 998 هجری شمسی
 • 12 ربيع الاول 1029 الهجریة القمریة
 • February 15, 1620
کاتب
غلام حسین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حساب اهل هند
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • رياضيات - كامپيوتر - آمار
مؤلف
مجهول
حساب اهل هند
حساب اهل هند : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حساب اهل هند
تعداد صفحات
126 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0624
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1078 هجری شمسی
 • 1111 الهجریة القمریة
 • 1699
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حساب اهل هند
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • علوم
 • رياضيات - كامپيوتر - آمار
مؤلف
مجهول