اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حدیث حضرت خضر و الزام ابوبکر
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
حدیث حضرت خضر و الزام ابوبکر
حدیث حضرت خضر و الزام ابوبکر : مؤلف مجهول
کاتب محمدجعفر بن محمدباقر الهادي الحسیني السمناني
عنوان روی نسخه
حدیث حضرت خضر و الزام ابوبکر
تعداد صفحات
17 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-003-0618
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
محمدجعفر بن محمدباقر الهادي الحسیني السمناني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حدیث حضرت خضر و الزام ابوبکر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • احادیث خاص - شروح
مؤلف
مجهول