اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مناظرة بین صاحب غناء و صاحب قرآن
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول