اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح تهذیب الکلام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
ترجمه و شرحی است بر تهذیب المنطق تفتازانی
مؤلف
مجهول