اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
رساله
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب الحسن بن محمد الحسیني المکتبي
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
19 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0589
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1317 هجری شمسی
  • 1358 الهجریة القمریة
  • 1939
کاتب
الحسن بن محمد الحسیني المکتبي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • علوم غریبه
  • جادوگری
مؤلف
مجهول