اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
دیوان
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
وفا را گفت تا خواندند در پیش / جفا گفت و بر انداز از حضرت خویش خیال خویش را گفتا که بشتاب / بسوی آشنایی بویی چون آب دل بد اصل را بیرون کن از باغ / که باشد هیمه کج درخور داغ
انجام
سلامی از وفا به سرمایه ی ناز / سلامی از صفا پیرایه ی راز ز عنوانش طهور صبح امید / ز پایانش حضور بخت جاوید گلستان خانه ی جان از سوارش / جنان ویرانه ی هجران ز یادش
مؤلف
مجهول
دیوان
دیوان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
84 ناقص
مجلد
IRN-003-0707
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در آغاز، تاریخ 1201 دیده می شود
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبانها و ادبیات ایرانی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • ادبیات فارسی
  • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
  • شعر
مؤلف
مجهول