اطلاعات کتاب

منظومة
منظومة : مؤلف مجهول
کاتب الحسن بن محمد الحسیني المکتبي
عنوان روی نسخه
منظومة
تعداد صفحات
2 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRN-003-0529
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
به همراه ترجمه ابیات
کاتب
الحسن بن محمد الحسیني المکتبي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منظومة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • علوم غریبه
  • شعبده - کیمیاگری - ارتباط با مردگان
مؤلف
مجهول