اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حاشیة شرح حکمة العین
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
شرح حکمة العین تعلیق و تحشیه
عنوان اصلی
شرح حکمة العین
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • عصر شارحان، قرنهای 7-10

مؤلف
محمد بن مبارک شاه البخاري الجنگي، شمس الدین میرک
مؤلف
مجهول