اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح حکمة العین
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
شرح علی شرح مبارک شاه علی حکمة العین شرح
عنوان اصلی
شرح علی شرح مبارک شاه علی حکمة العین
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • عصر تجدید حیات، قرن 11
بر اساس کتاب
شرح حکمة العین شرح

مؤلف
یوسف بن محمد جان القره باغي المحمد شاهي، کوسج
مؤلف
مجهول