اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حاشیة شرح حکمة العین
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
شرح علی شرح مبارک شاه علی حکمة العین تعلیق و تحشیه
عنوان اصلی
شرح علی شرح مبارک شاه علی حکمة العین
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • عصر تجدید حیات، قرن 11
بر اساس کتاب
شرح حکمة العین شرح

مؤلف
یوسف بن محمد جان القره باغي المحمد شاهي، کوسج
مؤلف
آخوند