اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کشف الأصول في شرح مبادی الوصول
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
کشف الأصول في شرح مبادی الوصول
کشف الأصول في شرح مبادی الوصول : مؤلف مجهول
کاتب أبوطالب
عنوان روی نسخه
کشف الأصول في شرح مبادی الوصول
تعداد صفحات
181 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0514
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1206 هجری شمسی
  • 1243 الهجریة القمریة
  • 1827
توضیحات نسخه
در پایان نیز مکتوبات دیگری دیده می شود
کاتب
أبوطالب

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کشف الأصول في شرح مبادی الوصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • اصول فقه (آثار کلی)
مؤلف
مجهول