اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
لوامع أنوار الکشف و الشهود علی قلوب أرباب الذوق و الجود
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
شرح قصیده ابن الفارض
لوامع أنوار الکشف و الشهود علی قلوب أرباب الذوق و الجود : مؤلف عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین
کاتب حسن انصاری
عنوان روی نسخه
شرح قصیده ابن الفارض
تعداد صفحات
102 کامل
مجلد
IRN-016-1071
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 3 اسفند 1270 هجری شمسی
  • 24 رجب 1309 الهجریة القمریة
  • February 22, 1892 A.D.
کاتب
حسن انصاری

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
لوامع أنوار الکشف و الشهود علی قلوب أرباب الذوق و الجود
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • تصوف و عرفان
  • مباحث خاص (عرفان)
مؤلف
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الشیرازي الجامي، أبوالبرکات نورالدین