اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مفاتیح المغالیق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
مفاتیح المغالیق
مفاتیح المغالیق : مؤلف محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار
کاتب محمدعلی بن الحسن
عنوان روی نسخه
مفاتیح المغالیق
تعداد صفحات
385 کامل
مجلد
IRN-003-0483
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 5 اردیبهشت 1192 هجری شمسی
  • 24 ربيع الثاني 1228 الهجریة القمریة
  • April 25, 1813
کاتب
محمدعلی بن الحسن

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مفاتیح المغالیق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • علوم غریبه
  • جادوگری
مؤلف
محمد بن محمود الشیرازي العیانی، دهدار