اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح تشریح الأفلاک
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح تشریح الأفلاک
شرح تشریح الأفلاک : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح تشریح الأفلاک
تعداد صفحات
328 ناقص
مجلد
IRN-003-0480
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح تشریح الأفلاک
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مؤلف
مجهول