اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه محاسبة النفس
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
متن عربی آن از سید ابوالقاسم علی بن موسی بن طاووس حلی (664ق) است.
مؤلف
أبوالحسن النوري الیوشي