اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
و در عوارف شیخ شیوخ عالم [...] الحق ولد عوارف الدین السهروردي قدس الله کفة [...] منقول عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه کان یقرأ بین الفریضة و السنة من صلوة الفجر ثم یقصد المسجد للصلوة فی الجماعة
انجام
می گوید من فریاد و من [...] تا عمدت نظر بر ان کند فی الحال خلاص می یافت و صفت مخدوم نر اجارت فرمود [...]
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
102 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-1857
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول