اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

ترجمه از کتاب جهان نما
موضوع
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
مترجم
محمد عارف
عنوان اصلی
ترجمه از کتاب جهان نما
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
بر اساس کتاب
جهان نما ترجمه

مترجم
محمد عارف