اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

کشف دقائق التصریف
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
محمدحسین بن محمد الحسیني
عنوان اصلی
کشف دقائق التصریف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
بر اساس کتاب
صرف میر شرح

مؤلف
محمدحسین بن محمد الحسیني
التحفة
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
نورمحمد بن محمدفیروز بن فتح الله لاهوری
عنوان اصلی
التحفة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
بر اساس کتاب
صرف میر شرح

مؤلف
نورمحمد بن محمدفیروز بن فتح الله لاهوری
حاشیه صرف میر
موضوع
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
عنوان اصلی
حاشیه صرف میر
زبان
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
بر اساس کتاب
صرف میر تعلیق و تحشیه

مؤلف
مجهول
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
64 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0405
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب حسن بن غلام علي الطهراني
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
176 کامل
مجلد
IRN-003-0552
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1199 هجری شمسی
 • 1236 الهجریة القمریة
 • 1820
توضیحات نسخه
تنها بخشی از کتاب های جامع المقدمات در صرف و نحو را دربر می گیرد
کاتب
حسن بن غلام علي الطهراني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب محمد بن قنبر الکرنبي
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
93 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-003-0626
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
 • 1243 هجری شمسی
 • 1281 الهجریة القمریة
 • 1864
توضیحات نسخه
در پایان، تاریخ 1201 دیده می شود.
کاتب
محمد بن قنبر الکرنبي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
75 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-013-0071
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
تاریخ کتابت
 • 6 دی 1237 هجری شمسی
 • 22 جمادى الاولى 1275 الهجریة القمریة
 • December 27, 1858
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
75 کامل
مجلد
شماره ی 2 در USA-001-0156
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
65 ناقص
مجلد
USA-001-0279
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
رسالة في التصریف
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة في التصریف
تعداد صفحات
61 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-018-0213
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • فروردین 1180 هجری شمسی
 • ذو الحجة 1215 الهجریة القمریة
 • April 1801 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
69 ناقص
مجلد
شماره ی 4 در IRN-018-0624
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
83 کامل
مجلد
IRN-018-0393
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 1204 هجری شمسی
 • 1241 الهجریة القمریة
 • 1825 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب بیلال بن یحیی
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1639
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 8 اردیبهشت 1122 هجری شمسی
 • 5 ربيع الاول 1156 الهجریة القمریة
 • April 28, 1743 A.D.
کاتب
بیلال بن یحیی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کتاب
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
50 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-1861
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
تاریخ کتابت
 • 1259 هجری شمسی
 • 1298 الهجریة القمریة
 • 1880 A.D.
توضیحات نسخه
این نسخه خلاصه است
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
صرف میر
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
صرف میر
تعداد صفحات
77 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-2001
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کتاب
صرف میر : مؤلف علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
21 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-2015
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
صرف میر
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف