اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حدائق العشاق
زبان
اردو
موضوع اصلی
توضیحات
در آن از نظام الدوله اله ویردی یاد شده است
مؤلف
رجب علي سرور مشکوک