اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
هشت چمن
زبان
اردو
موضوع اصلی
توضیحات
این اثر به امجد علی شاه تقدیم شده ، ظاهرا منظور حاکم اوده که پس از پدر خود واجد علی شاه در سالهای 1263 - 1272 بر اوده حکومت میراند و این اثر باید در بین این سالها ساخته شده باشد
مؤلف
لاله گنگا پرشاد