اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
إیجاز الحکمة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول