اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
اردو
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • 1243
  • 1281
  • 1864
توضیحات
اثری است در سرگذشت امام حسین و نصوص بر امامت ایشان با استفاده از روایات عمدتا شیعه ، مولف از منابع متقدمین بویژه کتابهای شیخ صدوق همچون امالی ، عیون اخبار الرضا ، علل الشرایع ، ثواب الاعمال ، و منابع دیگری چون کامل الزیارات عیون المجالس ، حلیه الاولیاء و جز آن نقل نموده
مؤلف
مجهول