اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شذرات العقیان و ثمرات البیان
زبان
اردو
موضوع اصلی
موضوع فرعی
توضیحات
مجموعه ای از مجالس وعظ و عمدتا در ذکر فضایل حضرت علی علیه السلام با استفاده از آیات قرآن و تفسیر آنها ، تاریخ بعضی از این مجالس بر فراز صفحه آغاز آنها ثبت شده و از 12 رجب 1334ق. تا نیمه های ماه رمضان همان سال را دارد ، گویا مولف یا شخص دیگر آنها گرداوری کرده ، بر صفحه عنوان نسخه نامی که ثبت کردیم نوشته شده و کاتب نام خود را محمد هارون الحسینی الزنگی پوری نوشته ، شاید همو مولف باشد
مؤلف
مجهول