اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله در صرف عربی
زبان
عبری
موضوع اصلی
توضیحات
مولف احتمالا سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه است
مؤلف
مجهول