اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
اختصار حلیة المتقین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
حلیة المتّقین تلخیص
عنوان اصلی
حلیة المتّقین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)

مؤلف
محمدباقر بن محمدتقي بن مقصودعلي الإصفهاني، المجلسي الثاني العلامة المجلسي
مؤلف
محمد مراغی
کتاب
اختصار حلیة المتقین : مؤلف محمد مراغی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
199 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-024-0009
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اختصار حلیة المتقین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
مؤلف
محمد مراغی