اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

ترجمه المسالک و الممالک
موضوع
  • جغرافيا - انسان شناسی - تفریح و سرگرمی
  • جغرافیا (کلیات)
  • جغرافیای تاریخی
مترجم
مجهول
عنوان اصلی
ترجمه المسالک و الممالک
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • جغرافيا - انسان شناسی - تفریح و سرگرمی
  • جغرافیا (کلیات)
  • جغرافیای تاریخی
موضوع فرعی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • جغرافیا - جغرافیای تاریخی - مسالک و ممالک
بر اساس کتاب
المسالک و الممالک ترجمه

مترجم
مجهول