اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
طوالع الشوارق
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
طوالع الشوارق
طوالع الشوارق : مؤلف مجهول
کاتب مرتضی بن عبدالعلی بن محمدرضا
عنوان روی نسخه
طوالع الشوارق
تعداد صفحات
272 کامل
مجلد
IRN-003-0382
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 1261 هجری شمسی
  • 1300 الهجریة القمریة
  • 1882
کاتب
مرتضی بن عبدالعلی بن محمدرضا

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
طوالع الشوارق
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
مجهول