اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تاریخ پادشاهان عجم
عنوان فرعی کتاب
تاریخ سیاقی| سیاق التواریخ
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
تاریخ پادشاهان عجم
تاریخ پادشاهان عجم : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تاریخ پادشاهان عجم
تعداد صفحات
176 کامل
مجلد
IRN-003-0380
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
در آغاز، تاریخ 1242 دیده می شود.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تاریخ پادشاهان عجم
عنوان فرعی
تاریخ سیاقی| سیاق التواریخ
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سرگذشتهای جمعی (آثار کلی)
مؤلف
مجهول