اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
روایت است هر کس به جهت فقر و پریشانی [...] بخواند هفت مرتبه سوره و الشمس
انجام
جهت دفع هم و غم بگوید اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجی من هذا الغم
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
324 ناقص
مجلد
IRN-025-0567
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول