اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
چهار فصل
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • بهمن ماه 1228
  • ربيع الاول 1266
  • January 1850
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
چهار فصل
چهار فصل : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
چهار فصل
تعداد صفحات
49 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-025-0437
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حضرت ولیعصر - خوانسار
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
چهار فصل
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
تاریخ نگارش
بهمن ماه 1228
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني