اطلاعات کتاب

سؤال و جواب
سؤال و جواب : پرسش محمدجعفر البادکوبه اي پاسخ الحسن بن مرتضی الحلي الرشتي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سؤال و جواب
تعداد صفحات
56 کامل
مجلد
IRN-003-0370
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • 15 فروردین 1270 هجری شمسی
  • 25 شعبان 1308 الهجریة القمریة
  • April 4, 1891
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
سؤال و جواب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
پرسش
محمدجعفر البادکوبه اي
پاسخ
الحسن بن مرتضی الحلي الرشتي