اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مختصر عده الداعی و نجاح الساعی
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
عدة الداعي و نجاح الساعي تلخیص
عنوان اصلی
عدة الداعي و نجاح الساعي
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
 • 11 بهمن 777 هجری شمسی
 • 16 جمادى الاولى 801 الهجریة القمریة
 • January 31, 1399 A.D.

مؤلف
أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، أبوالعباس جمال الدین ابن فهد
تاریخ نگارش
 • 789
 • 813
 • 1410
مؤلف
أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، أبوالعباس جمال الدین ابن فهد
کتاب
مختصر عده الداعی و نجاح الساعی : مؤلف أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، أبوالعباس جمال الدین ابن فهد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
32 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-024-0009
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه ملی - تهران
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مختصر عده الداعی و نجاح الساعی
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
789
مؤلف
أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي، أبوالعباس جمال الدین ابن فهد