اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
له المختار الدلیل الی النار عین [...] الفضائح مقتدی اهل البهتان و الخوف
انجام
هفتاد مرتبه سبحان الله و هفتاد مرتبه استغفرالله بگو و این آیه را بخوان استغفر و ربکم [...]
مؤلف
مجهول