اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
أحادیث قدسیه
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
أحادیث قدسیه
أحادیث قدسیه : مؤلف مجهول
کاتب عبدالحسین الکرکاني
عنوان روی نسخه
أحادیث قدسیه
تعداد صفحات
12 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-003-0355
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
تاریخ کتابت
  • اسفند 1254 هجری شمسی
  • صفر 1293 الهجریة القمریة
  • February 1876
کاتب
عبدالحسین الکرکاني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أحادیث قدسیه
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • خطب، کلمات و مکاتیب رسول
مؤلف
مجهول