اطلاعات کتاب

کتاب های مرتبط

سفرنامه مشهد
موضوع
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
مؤلف
سید امتیاز الحسین
عنوان اصلی
سفرنامه مشهد
زبان
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
بر اساس کتاب
سفرنامه مشهد ترجمه

مؤلف
سید امتیاز الحسین