اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
هدایة الصبیان
عنوان فرعی کتاب
هدایة الاطفال
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
هدایة الصبیان
هدایة الصبیان : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
هدایة الصبیان
تعداد صفحات
7 کامل
مجلد
IRQ-001-1688
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
هدایة الصبیان
عنوان فرعی
هدایة الاطفال
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • کلام و عقاید
  • مذاهب کلامی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني